รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ 102 ปี ที่บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 5 ต.ปากปวน
รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ผู้สูงวัยอายุ