เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย ที่ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม
เหล่ากาชาด จ.นครพนม ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย
ที่ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม

Share