ผู้บริหารและพนักงาน บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คสร่วมวิ่งสะสมระยะทางเพื่อบริจาคสภากาชาดไทย
วิ่งสะสมระยะทางเพื่อบริจาคสภากาชาดไทย