เลขาธิการฯ แถลงข่าวจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี
เลขาธิการฯ แถลงข่าวจัดงานกาชาดประจำปี 2562

C-191107022023