ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลฯ จัดกิจกรรมสวีแดดูแลสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลฯ จัดกิจกรรมสวีแดดูแลสุขภาพ