ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค จัดการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของ UNAIDS*
ประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย