พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการประชุม สัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย*
ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

C-191101009102