นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี พาเที่ยวงานประเพณีชักพระในเดือนสิบเอ็ด ในรายการคุณนายจ่ายตลาด ทางอัมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34
นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี พาเที่ยวงานประเพณีชักพระ