นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ ปีงบประมาณ 2562
นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้