ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาด ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2562

C-191026020078