สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

C-191026012098
C-191028014043
C-191028021056