สมาชิกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการชาวแม่ฮ่องสอนรวมใจบริจาคโลหิตประจำปี 2563
เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ