นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส หามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ