มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การกีฬา และตู้กดน้ำเย็น ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบสิ่งของให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ