พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปงานประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย ณ รพ.จุฬาฯ*
ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย ณ รพ.จุฬาฯ*

C-191030040004