พระผงพุทธนวราชบพิตรหลัง ภปร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2529 เพื่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วย หรือ “ตึก ภปร” รพ.จุฬาฯ
“ตึก ภปร” รพ.จุฬาฯ