โรงแรมอนันตรา สยามกรุงเทพ มอบรายได้จากการจัดกิจกรรมประกวดต้นคริสมาสต์การกุศล ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
โรงแรมอนันตรา มอบเงินให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก