บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด มอบแผ่นหลังคา ในโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
บริษัท เต็ดตรา มอบแผ่นหลังคา ในโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

C-191030020072