ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวง SWEAT 16! ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ผ่านโครงการกลุ่ม MBK รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย
ศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวง SWEAT 16! บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย