เหล่ากาชาด จ.นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสองพี่น้องพิการที่ ต.พิมาน อ.นาแก ตามโครงการนครพนมอุดมสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เหล่ากาชาด จ.นครพนมให้ความช่วยเหลือสองพี่น้องพิการ

Share