นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน
นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

Share