โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มอบเงินจากการจัดกิจกรรมประกวดต้นคริสต์มาสการกุศล ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
[pdf-embedder url=”https://clipping.redcross.or.th/wp-content/uploads/securepdfs/2019/10/6C-191029005070-1.pdf” title=”โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มอบเงิน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย “

Share