ตำรวจเข้าตรวจสอบเหตุคนถูกไฟช็อตในงานกาชาดและงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์
งานกาชาดและงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์