นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี นำหน่วยแพทย์ออกตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน อ.ท่าม่วง
นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี นำหน่วยแพทย์ออกตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้าน