โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ มอบเงินจากการจัดกิจกรรมประกวดต้นคริสต์มาสการกุศล ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
มอบเงิน ให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย