ศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน
เอ็ม บี เค มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย