ผู้แทนนายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมบริจาคเครื่องสำอางให้แก่ รพ.ค่ายสุรนารี เพื่อใช้ประโยนช์ในสถานพยาบาล
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมบริจาคเครื่องสำอาง