เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบแว่นตาให้กับผู้ต้องขังหญิง ในโครงการแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ
เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบแว่นตาให้กับผู้ต้องขังหญิง