ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร รณรงค์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิต

C-191021014023