ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ชวนซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือสังคม

C-191021009155