นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

C-191021009085