ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค แถลงข่าวการจัดสัมมนาติดตาม ความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

C-191021005105