อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

C-191021005010
C-191021008041
C-191021021062