นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราษฏร์สโมสร

C-191020009141
C-191020020074