นายสรรเสริญ แก้วกำเนิด เป็นประธานเปิดประชุมกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาด ประจำปี 2562

C-191020005038