นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พร้อมคณะ นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

C-191020005027