นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีในวันคล้ายพระราชสมภพปีที่ 119 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย ร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี ในวันคล้ายพระราชสมภพปีที่ 119 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Share