นายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเลย
นายกเหล่ากาชาด จ.เลย รับมอบอุปกรณ์การแพทย์

Share