ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี UNAIDS *
ประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พ

C-191022012079
Share