กลุ่มจิตอาสา ร่วม วาดถุงผ้า มอบให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ รพ.จุฬาฯ
กลุ่มจิตอาสา ร่วม วาดถุงผ้า มอบให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ รพ.จุฬาฯ

Share