บทความเรื่อง 4ชั่วโมงประวัติศาสตร์ เสด็จประพาส ‘สำเพ็ง’ 3 มิถุนายน 2489
บทความเรื่อง 4ชั่วโมงประวัติศาสตร์

Share