อรอุมา เกษตรพืชพล มอบเงินจากการจัดงานมีเทศน์ มีทอล์ค สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
มอบเงิน สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

Share