วาสลีน ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดตัวแคมเปญ ‘วาสลีนฮีลลิ่ง’ โปรเจกท์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผิวหนังจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สภากาชาดไทย เปิดตัวแคมเปญ ‘วาสลีนฮีลลิ่ง’

Share