รองนายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ ที่วัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมือง
รองนายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ