รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์
รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์

C-191022040078