เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 18 ต.ค. 62 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคม เขตหนองจอก
เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

Share