ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

Share