โตชิ โยโกฮามา มอบรายได้จากกิจกรรมยูเมะพลัส “ส่งต่อ…ความห่วงใย” สนับสนุนงานวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส
ยูเมะพลัส “ส่งต่อ...ความห่วงใย” สนับสนุนงานวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส

Share