นายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน พาเที่ยววัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ในรายการคุณนายจ่ายตลาด ทางอัมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34
(2)C-191018008067

Share