กิ่งกาชาด อ.ลาดบัวหลวง ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากแรงลมพายุ
(1)C-191018020095

Share